Profil firmy

Vďaka spolupráci s Uni Credit Fleet Management s.r.o., Lease Plan Slovakia s.r.o., United Lease Group s.r.o., AVIS Lease, ALD Automotive, ČSOB Leasing, VÚB Leasing a Business Lease servisujeme aj vozidlá počas operatívneho leasingu, pričom neprichádzate o záruku na vozidlo.

O nás
© Robert Bosch odbytová s.r.o. | Tiráž | Ochrana dát | Právne informácie | CMS Emedium Production s.r.o.