META SAT META system

META SAT META system

Satelitný systém na sledovanie a 24 hodinový dohľad nad vašim vozidlom. Podstata komunikácie je založená na existencii operačného centra, ktoré komunikuje s motorovým vozidlom a vyhodnocuje všetky krízové situácie. MetaSAT je nezávislé zariadenie a nemusí byť prepojené s autoalarmom inštalovaným v motorovom vozidle. MetaSAT je však možné pripojiť k akémukoľvek autoalarmu a môže tak vykonávať aj funkciu pagera, ktorý v prípade poplachu ohlási túto skutočnosť hovorom a SMS správou na vami predvolené telefónne čísla.

Zariadenia radu MetaSAT notifikujú majiteľa vozidla v prípade nebezpečnej situácie prostredníctvom hlasových správ alebo varovných SMS . Ďalej lokalizujú motorové vozidlo prostredníctvom GPS komunikácie a notifikácie operačného strediska v kritických situáciách.

Systém MetaSAT chráni Vaše zdravie!

V prípade havárie, systém automaticky kontaktuje operačné stredisko, ktoré zaistí okamžitú pomoc. Akonáhle operačné stredisko dostane hlásenie o havárii, stredisko okamžite lokalizuje miesto nehody a bez odkladu zašle na miesto nehody pomoc (záchranná služba, polícia, hasiči, odťahová služba). Detekcia havárie je vyhodnocovaná riadiacou jednotkou MetaSAT v spolupráci s nárazovým snímačom, ktorý je súčasťou systému MetaSAT.

MetaSAT chráni vaše vozidlo!

V priebehu niekoľkých sekúnd po vypnutí zapaľovania motorového vozidla sa systém sám uvedie do "strážiaceho" stavu, v rámci ktorého kontroluje vozidlo na neoprávnený pokus naštartovania (zapnutia zapaľovania) alebo neoprávneného pohnutia vozidla. Tak isto v spolupráci s autoalarmom chráni ďalšími funkciami vozidlo, ako môžu byť kapotové spínače, otrasový a polohový snímač, snímač ochrany vnútorného priestoru vozidla, napäťový snímač, atď. Po zapnutí autoalarmu sú všetky funkcie ochrany aktívne a pri akomkoľvek narušení ochrany motorového vozidla, či už z pohľadu ochrany autoalarmom alebo MetaSAT, je majiteľ upozornený hlasovou správou (volaním na určené tel. číslo) alebo SMS správou.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať

Meno a priezvisko

E-mail

Telefón

Odkaz

Súhlasím, aby prevádzkovateľ spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania a následného poskytnutia informácie/informácií. Ďalšie informácie ako spracovávame osobné údaje nájdete sekcii informácie o ochrane osobných údajov.

Servisné služby